This post is also available in: Français English

flat lay photography of macbook pro beside paper

De omschakeling van een lineaire economie naar een circulaire economie is meer dan streven naar re-use, upcycling en re-cycling.
Productieketens en consumptieketens moeten worden gerelokaliseerd en sociaal kapitaal moet op een meer efficiënte wijze worden ingezet en betrokken bij deze ketens en beslissingsprocessen.

Wil U een kritische begeleiding bij deze transitie, contacteer ons via amandalatinne@xpandprojects.com

%d bloggers liken dit: