This post is also available in: Français English

photograph of men having conversation seating on chair

Het “oude” werken maakt plaats voor het “nieuwe” werken. Idealiter is dat “nieuwe” werken kwaliteitsvoller en hebben werknemers meer inspraak in de besluitvorming. Als we echt willen dat onze werknemers gelukkiger en efficiënter worden, zullen we moeten leren ook met ons “sociaal kapitaal” op meer duurzame wijze om te gaan.

Burn out ,bore out en absenteïsme zijn symptomen dat het “nieuwe” werken niet vanzelfsprekend beter is. Tussen hetgeen mensen zeggen en hetgeen ze echt denken/doen is nu eenmaal een grote kloof. Traditionele bevragingen, enquêtes en vergaderingen gaan hieraan voorbij.

Als U echt een duurzame verandering nastreeft, licht U best uw organisatie op doortastende wijze door. Wij passen hiervoor een unieke eigen, wetenschappelijke onderzoeksmethode toe.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info via mail amandalatinne@xpandprojects.com of via telefoon 0475/367 398.

%d bloggers liken dit: